Czy psy rozumieją ludzką mowę? – badania nad zdolnościami językowymi psów

Czy psy rozumieją ludzką mowę? – badania nad zdolnościami językowymi psów

Wielu właścicieli psów ma wrażenie, że ich zwierzęta rozumieją ich mowę. Ale czy jest to tylko subiektywne odczucie, czy psy naprawdę są w stanie zrozumieć nasze słowa? W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań, które mają na celu ustalić, jakie zdolności językowe posiadają psy.

 1. Zrozumienie poleceń
  Wielu właścicieli jest zaskoczonych, jak szybko ich psy są w stanie zrozumieć proste polecenia. Badania potwierdzają, że psy są w stanie nauczyć się rozpoznawać około 200 słów i znaków gestów. Potrafią także zrozumieć intonację głosu i odczytać emocje człowieka.

 2. Reakcje na konkretne słowa
  Badacze przeprowadzili eksperymenty, w których psy były wystawiane na różne słowa i rejestrowane były ich reakcje. Okazało się, że psy mają skojarzenia związane z określonymi słowami. Na przykład, gdy słyszą słowo “spacer”, zaczynają się podniecać i przygotowywać do wyjścia na zewnątrz.

 3. Zdolność rozumienia składni
  Badania wykazały, że psy potrafią rozpoznawać różnice w konstrukcjach gramatycznych i zrozumieć ich znaczenie. Układanie słów w odpowiedniej kolejności jest dla nich ważne w procesie rozpoznawania polecenia.

 4. Symbole i komunikacja niewerbalna
  Nie tylko słowa, ale także symbole mogą być zrozumiane przez psy. Badania nad grupą Border Collie wykazały, że te psy są w stanie nauczyć się rozpoznawać około 1000 różnych symboli i przypisywać im odpowiednie znaczenie.

 5. Istnienie indywidualnych różnic
  W badaniach przeprowadzanych na różnych rasach psów, stwierdzono pewne różnice w zdolnościach językowych. Niektóre rasy są bardziej podatne na naukę słów i komend, podczas gdy inne mogą być bardziej skoncentrowane na komunikacji niewerbalnej.

 6. Zrozumienie intencji człowieka
  Psy wykazują zdolność do rozpoznawania intencji człowieka za pomocą mowy. Na przykład, gdy właściciel mówi do psa “idź po piłkę”, pies wie, że powinien iść do miejsca, w którym znajduje się piłka.

Podsumowanie

Badania nad zdolnościami językowymi psów wykazały, że psy są w stanie zrozumieć i reagować na ludzką mowę. Posiadają zdolności do rozpoznawania słów, znaków gestowych i intonacji głosu. Potrafią także rozróżniać składnię i przypisywać symbolom odpowiednie znaczenie. Istnieje jednak pewne zróżnicowanie w zdolnościach językowych między różnymi rasami psów. Choć nie można oczekiwać, że psy będą w stanie rozmawiać z nami w pełni jak ludzie, badania te pokazują, że nasze psy mają zdolności językowe, które warto rozwijać poprzez trening i komunikację z nimi.